Loading...

Przetargi

Zamówienia publiczne zakończone

2016-11-29
Remont pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku. Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się również na stronie : www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1400

2016-11-23
Ochrona obiektów administrowanych przez ZGL znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku. Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się również na stronie : www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1400

2016-10-25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przeprowadzenia inwestycji Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych oraz zagospodarowaniem terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku. Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się również na stronie : www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1400

2016-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu- ZGL/KZP/10/2016- Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Solnej 1 w Mikołowie wraz z remontem dachu i kotłowni

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku.

2016-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu- ZGL/KZP/09/2016- Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os.Mickiewicza 8 w Mikołowie

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku.

2016-09-08
Ogłoszenie o zamówieniu- ZGL/KZP/08/2016 - Całodobowa obsługa 6 kotłowni węglowych w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku.

2016-09-07
Ogłoszenie o zamówieniu- ZGL/KZP/07/2016- Przebudowa budynków gospodarczych przy budynkach mieszkalnych- ETAP I przy ul.Młyńskiej 118,120,122 w Mikołowie

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku.

2016-07-27
Ogłoszenie o zamówieniu- ZGL/KZP/06/2016 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Krawczyka 7a w Mikołowie

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku.

2016-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu - ZGL/KZP/05/2016 Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem kominów, wymiana instalacji odgromowej oraz remont klatki schodowej wraz z naprawą balustrady w budynku mieszkalnym przy ul.Rymera 1a w Mikołowie.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro. Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku.

2016-03-24
Przetargi zakończone do końca lipca 2016

Przetargi zakończone