Wykup lokalu komunalnego

Aktualności

Kiedy i gdzie można załatwić sprawy związane z wykupem lokali komunalnych?

Utworzono: 16.05.2022

Szczegółowe Informacje związane z wykupem lokalu komunalnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00  w pokoju 201 (II piętro) siedziba Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za sprawy związane z wykupem lokali komunalnych jest...

Procedura wykupu lokalu komunalnego

Utworzono: 16.05.2022

1. Złożenie wniosku przez Najemcę 2. Uzyskanie informacji o niezaleganiu z czynszem wzgl. Innymi opłatami. 3. Wykonanie inwentaryzacji budynku (przed pierwszą sprzedażą). 4. Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę. 5. Wyliczenie...