Administracja

Aktualności

Rejony Administratorów

Utworzono: 14.05.2022

Dla usprawnienia funkcjonowania oraz w celu ułatwienia dostępu mieszkańców do naszego pracownika odpowiedzialnego za dany lokal lub budynek funkcjonuje rejonizacja Administratorów.       

Prawa i obowiązki lokatorów

Utworzono: 13.05.2022

Prawa i obowiązki lokatorów reguluje: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Artykuł 6b określa zakres obowiązków najemcy:  1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz...

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody w lokalu mieszkalnym

Utworzono: 13.05.2022

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej w lokalu mieszkalnym Każda szkoda (zalanie mieszkania, pożar itp.), która wystąpiła w lokalu mieszkalnym lub użytkowym winna być niezwłocznie zgłoszona  do działu administracji ZGL. W przypadku gdy...

Przyznanie mieszkania komunalnego

Utworzono: 17.05.2022

Informacje dotyczące przydziału mieszkania komunalnego można uzyskać w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych ul. Kolejowa 2, pok. nr 12, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 84 48 e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu oraz na stronie...

Odpady komunalne

Utworzono: 16.05.2022

Wszelkie informacje związane z  gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Mikołowie znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  http://odpady.mikolow.eu/

ZAŁĄCZNIKI