Wspólnoty Mieszkaniowe

Aktualności

Co to jest Wspólnota Mieszkaniowa i jak powstaje ?

Utworzono: 16.05.2022

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej  nieruchomości. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności...

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych

Utworzono: 16.05.2022
Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej...