O instytucji

Zakład Gospodarki Lokalowej jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

 • realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
 • ustalanie potrzeb remontowych,
 • zlecanie wykonawstwa robót remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad remontami,
 • dokonywanie odbioru robót,
 • utrzymywanie w należytym stanie pomieszczeń ogólnego użytku, podwórzy, chodników, śmietników,
 • prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem,
 • współpraca z przewidzianymi prawem organami przedstawicielskimi mieszkańców zasobów.

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych 

 

ZAŁĄCZNIKI