Pogotowia awaryjne

Całodobowe pogotowie awaryjne w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodnokanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

W przypadku pojawienia się nieszczelności na instalacjach centralnego ogrzewania, gazowej i wodnokanalizacyjnej w mieszkaniu lub w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Lokalowej należy niezwłocznie powyższe zgłosić do całodobowego pogotowia awaryjnego.

Usługę w tym zakresie wykonuje:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG”
numer telefonu:
  601 458 588   lub   601 241 320

 


Całodobowe pogotowie awaryjne w branży instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

W przypadku wystąpienia awarii instalacji elektrycznej polegającej na iskrzeniu w gniazdkach elektrycznych czy tablicy bezpiecznikowej lub innej okoliczności związanej z instalacją elektryczną stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w mieszkaniu lub w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Lokalowej należy niezwłocznie powyższe zgłosić do całodobowego pogotowia awaryjnego.

Usługę w tym zakresie wykonuje:

Zakład Instalacyjno-Remontowy „ZBYSZKO”
numer telefonu:
  601 506 568