Zamówienia Publiczne

Z dniem 01.01.2021 r. postępowania przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie prowadzi poprzez platformę zakupową  https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

Aktualności

Plany Zamówień Publicznych

Utworzono: 16.05.2022

Plany zamówień publicznych postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dostępne są na stronie: https://zglmikolow.bip.net.pl/?c=314