Pracownicy

Portiernia                                  32 324 26 80

Kierownik ZGL

Marcin Guz 
marcin.guz@zgl.mikolow.eu

Sekretariat / Kadry 

Dagmara Stokłosa                     32 324 26 32

zgl@zgl.mikolow.eu


Z-ca kierownika Zakładu 

Jarosław Majewski
jaroslaw.majewski@zgl.mikolow.eu

Kasa

Urszula Chrostek                       32 324 26 01

 

Administracja
Kierownik działu Administracji
Mirosława Cyroń                        32 324 26 05

miroslawa.cyron@zgl.mikolow.eu

Karolina Gwóźdź                       32 324 26 15
Aleksandra Jałocha                   32 324 26 06
Dorota Rożek                            32 324 26 25

administracja@zgl.mikolow.eu

Dział Zamówień Publicznych

Ewelina Kasperczyk - Przybyła  32 324 26 16  
Agnieszka Gehfeld                     32 324 26 11 

zamowienia@zgl.mikolow.eu  

Stanisław Gryzło                         32 324 26 31

stanislaw.gryzlo@zgl.mikolow.eu                                        

Dział Techniczny
Z-ca Kierownika Zakładu ds. technicznych
Witold Hełmecki

Justyna Zielińska                        32 324 26 09
Maria Penar                                32 324 26 18
Tomasz Przybyła                        32 324 26 38
Piotr Siekiera                              32 324 26 08 

techniczny@zgl.mikolow.eu

Główny Księgowy

Sabina Kwoska                          32 324 26 35

Sabina.kwoska@zgl.mikolow.eu  

Dział Księgowości

Agnieszka Ryguła                      32 324 26 07
Sylwia Świeczak                        32 324 26 17
Teresa Szostak                          32 324 26 16 

ksiegowosc@zgl.mikolow.eu

Wspólnoty Mieszkaniowe

Kierownik działu Wspólnot Mieszkaniowych

Beata Poręba                             32 324 26 53

 

Bożena Starowicz                      32 324 26 53

Ewelina Tulik                              32 324 26 23

 wspolnoty@zgl.mikolow.eu

Rozliczanie Mediów

Monika Dziaduła
Anna Maśnica                            32 324 26 14

media@zgl.mikolow.eu

Czynsze
Agnieszka Brela-Michałowska   32 324 26 02
Ewelina Nowak             
Klaudia Machul - Pisarska        32 324 26  21                
Ewa Wasiuta                             32 324 26 42     

czynsze@zgl.mikolow.eu