Reklamy / Banery

Istniej możliwość umieszczania reklam oraz banerów wyborczych na budynkach oraz terenach do nich przynależnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

Lokalizacja oraz miejsce usytuowania reklamy/baneru musi być zgodne z obowiązującą w mieście Uchwałą Rady Miasta Mikołowa w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, obiektów reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Wszystkie przypadki umieszczenia reklamy są rozpatrywane indywidualnie przez administrację. Zatwierdzenie projektu reklamy kończy się podpisaniem stosowanej umowy.

Najem powierzchni reklamowej wynosi 50 zł/m2 netto miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołowa.

Linki do uchwały i zarządzenia  :

Uchwała Nr LXX/723/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. (slask.eu)

Uchwala XXXIX/354/2021 (slask.eu)

Archiwum BIP - Urząd Miasta Mikołów: Zarządzenie Burmistr...

Całość merytorycznych informacji dotycząca obowiązującej w mieście uchwały krajobrazowej znajduję się na stronie :

 Uchwała krajobrazowa (mikolow.eu)

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt :

mail : zgl@zgl.mikolow.eu

tel. 32/ 32 42 632