Loading...

Wspólnoty mieszkaniowe

Zapytania ofertowe

"Wykonywania drobnych, bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych, wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji elektrycznych, dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os. Mickiewicza 20 w roku 2019"
Informacja o wyborze oferty pogotowie elektryczne
pobierz plik
Zaproszenie do złożenia oferty.
pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu_
pobierz plik
zał 1 - wzór umowy_
pobierz plik
zał 2 - formularz ofertowy_
pobierz plik
 
"Wykonywania drobnych, bieżących napraw i remontów instalacji c.o., cwu, wod-kan, wentylacyjnych i gazowych, wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno-kanalizacyjnej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os. Mickiewicza 20 w roku 2019."
Informacja o wyborze oferty pogotowie instalacyjne
pobierz plik
_Zaproszenie do złożenia oferty_
pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz plik
zał 1 - wzór umowy
pobierz plik
zał 2 - formularz ofertowy
pobierz plik
 
Powtórzenie zapytania ofertowego na: 
"Wykonanie drobnych, bieżących napraw i remontów instalacji c.c.,cwu, wod-kan, wentylacyjnych i gazowych, wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno - kanalizacyjnej dla budynku Wspólnoty Mickiewicza 20 w roku 2018"
Informacja o wyborze oferty
pobierz plik
 
Zaproszenie do złożenia oferty_
pobierz plik

 

formularz ofertowy.
pobierz plik

 

 

wzór umowy
pobierz plik
 
Zapytanie ofertowe na: „Wykonywania drobnych, bieżących napraw i remontów instalacji c.o., cwu, wod-kan, wentylacyjnych i gazowych, wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno-kanalizacyjnej dla budynku Wspólnoty Mickiewicza 20 w roku 2018”.
załączniki do pobrania: 
Zaproszenie do złożenia oferty
pobierz plik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz plik
Zał 1 - formularz ofertowy
pobierz plik
wzór umowy
pobierz plik
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
pobierz plik