Loading...

Przetargi

Przetargi w oparciu o Kodeks Cywilny zakończone

2018-11-29
„Świadczenie usług sprzątania obiektów przy ul. Kolejowa 2 (część budynku użytkowanego przez ZGL oraz MOPS), os. Mickiewicza 16, Rynek 7 ul. Wyszyńskiego 13”

w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na:„Świadczenie usług sprzątania obiektów przy ul. Kolejowa 2 (część budynku użytkowanego przez ZGL oraz MOPS), os. Mickiewicza 16, Rynek 7 ul. Wyszyńskiego 13"

2018-02-15
„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej ZGL w Mikołowie”.

w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30.000 eurow oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego: Dotyczy: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej ZGL w Mikołowie”

2018-01-16
Wybudowanie pieców węglowych kaflowych z podłączeniem do nowo wybudowanych przewodów dymowych w budynku mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia 18 w Mikołowie ”

W trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego

2017-12-12
Świadczenie usług transportowych materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

W trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na: "Świadczenie usług transportowych materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie".

2017-08-10
„Przebudowa (remont) instalacji gazu ziemnego w dwóch budynkach mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 20 i 24, działka nr 1709. 2711/59 – etap I budynek ul. Żwirki i Wigury 20”..

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza przetarg nieograniczonego pisemny o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego na: „Przebudowa (remont) instalacji gazu ziemnego w dwóch budynkach mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 20 i 24, działka nr 1709. 2711/59 – etap I budynek ul. Żwirki i Wigury 20”.

2016-11-17
Prowadzenie. całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wod.- kanalizacyjnej

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza przetarg nieograniczonego pisemny o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 70 (1) – 70 (5) Kodeksu Cywilnego Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z dodatkami znajduje się w załączniku. Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się również na stronie : http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1399

2016-07-21
Rozbiórka podjazdu (rampy) dla osób niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym na os.Mickiewicza 15 w Mikołowie oraz budowa podjazdu ( rampy) dla osób niepełnosprawnych do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul.Żwirki i Wigury 44/1 w Mikołowie wraz z chodnikiem.

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza przetarg nieograniczonego pisemny o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego na: „Rozbiórka podjazdu (rampy) dla osób niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym na os.Mickiewicza 15 w Mikołowie oraz budowa podjazdu ( rampy) dla osób niepełnosprawnych do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul.Żwirki i Wigury 44/1 w Mikołowie wraz z chodnikiem”.

2016-07-11
Rozbiórka podjazdu (rampy) dla osób niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym na os.Mickiewicza 15 w Mikołowie oraz budowa podjazdu ( rampy) dla osób niepełnosprawnych do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul.Żwirki i Wigury 44/1 w Mikołowie wraz z chodnikiem

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza przetarg nieograniczonego pisemny o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu o art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego na: „Rozbiórka podjazdu (rampy) dla osób niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym na os.Mickiewicza 15 w Mikołowie oraz budowa podjazdu ( rampy) dla osób niepełnosprawnych do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul.Żwirki i Wigury 44/1 w Mikołowie wraz z chodnikiem”