Loading...

Przetargi

Zamówienia publiczne trwające

2017-01-01

DOTYCZY PRZETARGÓW PRZEPROWADZANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Z dniem 1 stycznia 2017r. utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Mikołów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9, która m.in przeprowadza postępowania przetargowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Informacje o przetargach dostępne są na stronie:
http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418