Loading...

Przetargi

Zamówienia publiczne trwające

2021-05-13
Przetargi prowadzone zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych od 01.01.2021 r.

Z dniem 01.01.2021r. postępowania przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie będzie prowadził poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

2019-02-01
Przetargi prowadzone zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych

Z dniem 01.02.2019r. postępowania przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzi Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie. Informacje o aktualnych przetargach prowadzonych zgodnie z Ustawą dostępne są na stronie: http://www.zglmikolow.bip.net.pl/?c=277

2017-01-01
DOTYCZY PRZETARGÓW PRZEPROWADZANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Z dniem 1 stycznia 2017r. utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Mikołów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9, która m.in przeprowadza postępowania przetargowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacje o przetargach dostępne są na stronie : http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418