Loading...

Przetargi

Zamówienia publiczne zakończone

2016-09-07

Ogłoszenie o zamówieniu- ZGL/KZP/07/2016- Przebudowa budynków gospodarczych przy budynkach mieszkalnych- ETAP I przy ul.Młyńskiej 118,120,122 w Mikołowie

Wiadomości dotyczące niniejszego postępowania:

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia znajduje się w załączeniu

Lp. Opis Plik [Rozmiar]
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZGL_PN_07_16_Ogłoszenie nr 318714- o udzieleniu zamówienia.pdf [< 1MB]

Treść informacji znajduje się w załączeniu

Lp. Opis Plik [Rozmiar]
1 Informacja o wyborze oferty ZGL_PN_07_2016_wybór oferty.pdf [< 1MB]

Treść informacji z otwarcia ofert znajduje się w załączeniu

W załączeniu treść modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Lp. Opis Plik [Rozmiar]
1 modyfikacja SIWZ ZGL_PN_07_2016_modyfikacja siwz.pdf [< 1MB]
2 Aktualny formularz ofertowy ZGL_PN_07_2016załącznik nr 1 formularz ofertowypoprawiony.doc [< 1MB]

Wróć