Loading...

O nas

Wynajem lokali

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie zajmuje się gospodarowaniem lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów.

Lokalem użytkowym jest lokal, którego przeznaczenie jest inne niż mieszkalne.

Wynajem lokali użytkowych reguluje:

1. Uchwała Nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 roku,

2. Zarządzeniami Burmistrza Mikołowa Nr 219/192/15 z 11 maja 2015 roku w sprawie regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych ,

3. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 220/193/15 z 11 maja 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania  negocjacji wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym,

4. Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr  335/308/2015 z 9 lipca 2015 roku w sprawie nadania regulaminu remontów i refundacji kosztów remontów lokali użytkowych administrowanych przez jednostki organizacyjne.