Loading...

Administracja

pogotowia 24h - co robić, gdzie należy dzwonić

Całodobowe pogotowie awaryjne w branży instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodnokanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

W przypadku pojawienia się nieszczelności na instalacjach centralnego ogrzewania, gazowej i wodnokanalizacyjnej w mieszkaniu lub w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Lokalowej należy niezwłocznie powyższe zgłosić do całodobowego pogotowia awaryjnego.

Usługę w tym zakresie wykonuje:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALG”
numer telefonu:
  601 458 588   lub   601 241 320

Ponadto do zakresu zadań realizowanych w ramach pogotowia należy:

Instalacja centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody:    

 - bezpośrednia naprawa drobnych awaryjnych pęknięć na instalacji wewnętrznej   
             c.o., c.c.w. i urządzeniach (np. grzejniki);
- likwidacja zapowietrzonych instalacji ;
- wymiana śrubunków , pół-śrubunków i innych połączeń;
- wymiana niesprawnych odpowietrzników;
- uzupełnienie wody w instalacjach z naczyniem otwartym ;
- wymiana niesprawnych zaworów i głowic termostatycznych ;
- wymiana pionów do 0,5m;
- wymiana poziomów do 0,5m

Instalacja gazowa:

- likwidacja przecieków gazu na instalacjach wewnętrznych licząc od zaworu głównego ;
  oraz zabezpieczenie nieszczelnych urządzeń gazowych ;

- po usunięciu w/w nieszczelności przeprowadzenie prób szczelności instalacji;
- wymiana małych odcinków poziomów, pionów lub gałązek(do 2mb);
- odczyty zużycia gazu

Instalacja wodnokanalizacyjna

- naprawa awaryjnych przecieków na na instalacjach wewnętrznych od wodomierza;
- wymiana niesprawnych zaworów i głowic;
- wymiana odcinków pionów  ,poziomów lub gałązek wodnych(do 0,5 m);
- usuwanie niedrożności przykanalików;
- usuwanie niedrożności sieci poziomej w budynkach;
- czyszczenie pionów;
- wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych do 1 m
- doraźna kontrola wodomierzy na zlecenie służb technicznych ZGL-u.


Całodobowe pogotowie awaryjne w branży instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

W przypadku wystąpienia awarii instalacji elektrycznej polegającej na iskrzeniu w gniazdkach elektrycznych czy tablicy bezpiecznikowej lub innej okoliczności związanej z instalacją elektryczną stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w mieszkaniu lub w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Lokalowej należy niezwłocznie powyższe zgłosić do całodobowego pogotowia awaryjnego.

Usługę w tym zakresie wykonuje:

Zakład Instalacyjno-Remontowy „ZBYSZKO”
numer telefonu:
  601 506 568

Do zakresu zadań realizowanych w ramach pogotowia należy :

-Zabezpieczenie miejsce awarii, zapobieganie jej rozprzestrzenianiu  oraz  usunięciu  jej skutków i przywrócenie do stanu sprzed  awarii.
-Utrzymanie w pełnej sprawności instalacji elektrycznych w administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie budynkach – poprzez przyjmowanie zgłoszeń i natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia wszelkich nieszczelności na instalacjach.
-Zapewnienie prawidłowej dostawy energii elektrycznej przez 24h na dobę do budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej.