Loading...

Administracja

Co zapewniamy - wykaz spraw

Dział administracji zapewnia bieżącą obsługę najemców.

Zakres działań administracji:

 • udzielanie pełnej informacji i wyjaśnień najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie dotyczącym działalności Zakładu związanym z danym najemcą i lokalem,
 • rejestrowanie zgłoszonych przez najemców lokali usterek, awarii i niesprawności w wynajmowanych lokalach,
 • prowadzenie korespondencji z najemcami w sprawach z zakresu planowanych prac remontowych, przestrzegania warunków zawartych w umowie najmu oraz Regulaminu Porządku Domowego, przyjmowanie uwag, wniosków i skarg lokatorów,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynków, placów zabaw, dróg, placów i chodników osiedlowych,
 • bieżąca kontrola stanu czystości i oświetlenia klatek schodowych, strychów i piwnic, terenów wokół budynków, kontrola stanu czystości śmietników itp. dbałość o estetykę oraz aktualność informacji dla mieszkańców na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na klatkach schodowych.

Sekcja konserwatorów realizuje:

 • prace remontowe i konserwacyjne związane z bieżącą eksploatacją budynków wraz z ich otoczeniem
 • drobne prace remontowe związane z  konserwacją oraz wymianą pokrycia dachów, naprawa oraz czyszczenie rynien i kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie prac tynkarskich i malarskich – malowanie klatek schodowych, pustostanów itp.
 • drobne naprawy ślusarskie – naprawa samozamykaczy, regulacji drzwi wejściowych do budynków, wymiana zamków,
 • wymiana oświetlenia oraz wyłączników światła w klatkach schodowych i pozostałych wspólnych częściach budynku,
 • podczas zimy - usuwanie śniegu i sopli z dachów.