Loading...

O nas

Sprzedaż lokali

Procedura wykupu lokalu komunalnego

1. Złożenie wniosku przez Najemcę
2. Uzyskanie informacji o niezaleganiu z czynszem wzgl. Innymi opłatami.
3. Wykonanie inwentaryzacji budynku (przed pierwszą sprzedażą).
4. Wykonanie wyceny i porządzenie operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę.
5. Wyliczenie przysługującej bonifikaty na podstawie informacji z Referatu Spraw Obywatelskich oraz umowy – najmu.
6. Potwierdzenie przez Najemcę chęci nabycia lokalu za cenę przedstawioną przez rzeczoznawcę minus przysługująca bonifikata.
7. Emisja ogłoszenia w prasie lokalnej (Dziennik Zachodni w Mikołowie) informująca w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami o sprzedaży lokalu dotychczasowemu najemcy.
8. Emisja informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów o sprzedaży lokalu dotychczasowemu najemcy.
9. Podpisanie protokołu Uzgodnień pomiędzy Gminą Mikołów a Nabywającym.
10. Wpłata przez Nabywającego całości kwoty podanej w Protokole Uzgodnień na konto Gminy Mikołów
11. Podpisanie aktu notarialnego. 

sprzedaż 2008-2016
pobierz plik

 

Informacja dotycząca wykupu lokali 

uchwała nr XXXV_676_2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2017r.
pobierz plik
uchwała nr IX_171_2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 maja 2015r_
pobierz plik