Loading...

do pobrania

Obowiązujące Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR XXXV/676/2017 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2018-2022
pobierz plik

Uchwała nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów
pobierz plik