Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Sezon grzewczy 2022/23

Przedsiębiorstwa grzewcze zostały poinformowane, aby z dniem 20.09.2022r. rozpocząć sezon grzewczy w zasobie gminy Mikołów. Dostawa ciepła stopniowo będzie docierać do każdego z mieszkań w związku z czym prosimy o cierpliwość. Czytaj więcej
Informacje i komunikaty

przeznaczenie do użyczenia tryb bezprzetargowy - Rynek 2, św. Wojciecha 14 i Jana Pawła II 4

przeznaczenie do użyczenia tryb bezprzetargowy - Rynek 2, św. Wojciecha 14 i Jana Pawła II 4 Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 11, 12 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:

1. lokal użytkowy o łącznej powierzchni pomieszczeń 440,40 m2 znajdujący się w budynku przy Rynku 2, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów lub w jej posiadaniu, oznaczonej numerem działki 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr  T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

2. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni pomieszczeń 111,60 m2 znajdujący się na I piętrze, w budynku przy ulicy św. Wojciecha 14, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów lub w jej posiadaniu, oznaczonej numerem działki 1350/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00056192/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie i części działki oznaczonej numerem 1351/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00056114/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz części działki oznaczonej numerem 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości

3. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni pomieszczeń 78,18 m2 znajdujący się na I piętrze, w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 845/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00057106/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

 

Informacje i komunikaty

Przeznaczenie do użyczenia w trybie bezprzetargowym lokali przy Rynku 2

Przeznaczenie do użyczenia w trybie bezprzetargowym lokali przy Rynku 2 Czytaj więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,

że na podstawie §2 ust. 11,12 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:

1. lokal użytkowy o powierzchni 17,10 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 2 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

2. lokal użytkowy o powierzchni 17,10 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 2 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

3. lokal użytkowy o powierzchni 20,30 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 2 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

4. lokal użytkowy o powierzchni 22,70 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 2 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.

5. lokal użytkowy o powierzchni 30,90 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 2 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1352/41, zapisanej w Księdze wieczystej nr T I-5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.


 

Informacje i komunikaty

Nabór kandydata na stanowisku Konserwatora w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Nabór kandydata na stanowisku Konserwatora w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) Czytaj więcej

Oferta pracy
Nabór kandydata na  stanowisku Konserwatora w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

 

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)

1. Wymagania:
          a. niezbędne:
                 1. wykształcenie zawodowe
                 2. minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
                 3. zdolności manualne tzw. „złota rączka”
                 4. zdolność do pracy na wysokości  do 3 m


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

                1.prace remontowe i konserwacyjne związane z bieżącą eksploatacją budynków ,
                2.usuwanie usterek, drobne naprawy w zakresie instalacji elektrycznej i wodnej
                3.prace malarskie ,tynkarskie,
                4.prace remontowe
                5.naprawy i prace ślusarskie
                6.pielęgnacja terenów zielonych ( koszenie)

Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny,
2.życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3.kserokopie świadectw pracy i ewentualnych zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
5.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Lokalowej  ul. Kolejowa 2  43-190 Mikołów, lub składać w osobiście pokoju nr 202 (Sekretariat), 

Dokumenty do pobrania na stronie: https://zglmikolow.bip.net.pl/?c=321 

Informacje i komunikaty

Informacja o przeglądzie elektrycznym

Informujemy, że w dniach od 07 do 08 września 2022 r. przeprowadzony zostanie obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Czytaj więcej

Informujemy, że w dniach od 07 do 08 września 2022 r. przeprowadzony zostanie obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali celem przeprowadzenia kontroli. Jeżeli nie jest możliwa obecność Państwa w mieszkaniu podczas kontroli, prosimy o przekazanie kluczy  osobom zaufanym celem udostępnienia mieszkania i powiadomienie o tym fakcie Dział Administracji ZGL telefonicznie (32) 3242-615, (32) 3242-625, (32) 3242-606, bądź mailowo administracja@zgl.mikolow.eu
Kontrolę przeprowadzi firma: „KOR-EL Sp. z o.o.”  z Łodzi
Kontakt telefoniczny z firmą pod numerem: 693-559-015


Poniżej harmonogram przeglądów:
ul. Bluszcza 9 – 07.09.2022 r.
ul. Konstytucji 3 Maja 13 – 07.09.2022 r.
ul. Pszczyńska 8 – 07.09.2022 r.
ul. Krawczyka 9 – 08.09.2022 r.
ul. Miarki 9 – 08.09.2022 r.
ul. Miarki 26 – 08.09.2022 r.


W przypadku gdyby przegląd w powyższym terminie nie był możliwy prosimy o PILNY kontakt telefoniczny lub SMS w celu wyznaczenia innego terminu pod nr tel. 693-024-975.