Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Zmiany wysokości opłat - lokale własnościowe

.

Szanowni Właściciele! - dotyczy mieszkań własnościowych!

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie jako Administrator Wspólnot Mieszkaniowych informuje, że od dnia            1 marca 2020 r. uległy zmianie opłaty za media, tj.  wywóz nieczystości wzrósł do 23 zł / os. oraz cena zimnej wody i kanalizacji wzrosła do 16,76 zł/m 3. Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniono opłaty zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach rocznych oraz przeliczona została energia elektryczna na klatkach schodowych.
W związku zagrożeniem koronawirusem i obecną sytuacją w kraju zostaliśmy pozbawieni możliwości dostarczenia Państwu korespondencji do skrzynek pocztowych.
W związku z powyższym informację o wysokości opłat można będzie uzyskać telefonicznie pod numerem:                 

32 324 26 23 lub  32 324 26 53.

Powyższą informację możemy również przesłać mailowo – kontakt pod adresem: wspolnoty@zgl.mikolow.eu 
W celu weryfikacji Państwa tożsamości w korespondencji mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania właściciela. Pracownicy ZGL mogą dokonać dodatkowej weryfikacji.
Zawiadomienia pisemne o wysokości opłat zostaną dostarczone drogą korespondencyjną w terminie późniejszym.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym i nieposiadającym dostępu do internetu.