Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Użyczenie w trybie bezprzetargowym

Przeznaczenie do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony lokali przy Rynku 7, przy Jana Pawła II 1

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości,


że na podstawie §2 ust. 11, 12 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza do użyczenia, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony:
1. lokal użytkowy nr 9 o powierzchni 32,78 m2 znajdujący się na II piętrze w budynku przy Rynku 7, w Mikołowie stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 1255/42, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00002129/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Oprócz czynszu najmu najemca będzie uiszczać wszelkie opłaty niezależne od wynajmującej, opłaty za dostarczane media, opłatę za monitoring, koszty sprzątania powierzchni części wspólnej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.
2. lokal użytkowy o powierzchni 65,00 m2 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 stanowiący część składową nieruchomości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 858/43, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00056614/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Biorący do używania będzie uiszczać wszelkie opłaty za media, opłaty dodatkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości.