Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Rozstrzygnięcie przetargu na lokale użytkowe

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10 marca 2020 roku

Informacja
o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10 marca 2020 roku


Publiczny przetarg ustny (aukcja) nieograniczony na najem lokali użytkowych ogłoszono poprzez podanie informacji o nim na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, na łamach „Dziennika Zachodniego” w dniu 14 lutego 2020 r.

Przetarg został wyznaczony na dzień 10 marca 2020 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.


W wyniku przetargu:

         
          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 58,28 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń  122,85 m2                                      nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy Rynku 11 o powierzchni 60,94 m2
          został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
         GEMINI Katarzyna Stroncik-Nogalska. Do przetargu przystąpił jeden oferent, zaoferował  on stawkę czynszu za            1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 30,50 zł netto.