Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ URZĘDU MIASTA MIKOŁÓW O PLANOWANEJ KONTROLI POPRAWNOŚCI SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA BR., ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O DOCHOWANIE SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI W PROCESIE SEGREGOWANIA ŚMIECI.

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ URZĘDU MIASTA MIKOŁÓW O PLANOWANEJ KONTROLI POPRAWNOŚCI SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA BR., ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O DOCHOWANIE SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI W PROCESIE SEGREGOWANIA ŚMIECI. CELEM KONTROLI BĘDZIE OSIĄGNIĘCIE PRZEZ GMINĘ WYMAGANYCH PRAWNIE POZIOMÓW RECYKLINGU. W PRZYPADKU NIE OSIĄGNIĘCIA ODPOWIEDNICH POZIOMÓW GMINA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KARAMI, KTÓRE PRZEŁOŻĄ SIĘ NA WZROST OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI. W CHWILI OBECNEJ STAWKA ZA BRAK SEGREGACJI ODPADÓW WYNOSI 36.00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC., NATOMIAST ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ USTAWY, BRAK SEGREGACJI MOŻE POWODOWAĆ CZTEROKROTNY WZROST STAWKI OD POZIOMU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE.