Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Obsługa kasowa przywrócona!

. Czytaj więcej

 

Od 05.05.2020 r zostanie uruchomiona kasa do wpłat gotówkowych w budynku przy ul. Kolejowej 2

Kasa będzie czynna :  poniedziałek w godz. od 7.00 - 16.00

                                      wtorek – piątek w godz. od 7.00  - 13.00

                                

Kolejka do kasy będzie ograniczona maksymalnie do 2 osób znajdujących się w budynku, tak by zachować 2 metrowy bezpieczny dystans, dodatkowo osoba wpłacająca będzie musiała posiadać maseczkę ochronną na twarzy oraz zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy okienku kasowym.

Kasa znajdująca się w administracji na os Mickiewicza 16 , będzie czynna według dotychczasowego harmonogramu tj. maj – 14,28.05 , czerwiec – 09,30.06, lipiec – 09,30.07, sierpień – 06,27.08, wrzesień 10,29.09, październik – 08,29.10, listopad - 12,26.11, grudzień - 10,29.12.2020 r

W kolejce do kasy będzie konieczne zachowanie tych samych środków ostrożności jak w przypadku kasy przy ul. Kolejowej 2

W dalszym ciągu zachęcamy do wpłaty  opłat czynszowych  przelewem na konto bankowe o numerze : 82 8436 0003 0000 0009 8788 0094  oraz w placówkach banków, Poczty Polskiej czy w sklepach np. Żabka..
Informacje na temat wysokości opłat można uzyskać dzwoniąc pod numerem telefonu : 32 324-26-42 lub 32 324 26 21.


W dalszym ciągu dostęp do budynku pozostaje ograniczony ,prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową ...


Numery telefonów ☎️ oraz adresy e-mailowe 📩:

Sekretariat : 32/ 32 42 632 , zgl@zgl.mikolow.eu
Administracja : 32/ 32 42 625 oraz 32/ 32 42 615 , administracja@zgl.mikolow.eu

Dział Techniczny : 32/ 32 42 609 , techniczy@zgl.mikolow.eu

Dział zamówień publicznych : 32/ 32 42 616, zamowienia@zgl.mikolow.eu

Księgowość : 32/ 32 42 617, ksiegowosc@zgl.mikolow.eu

Dział Wspólnot Mieszkaniowych : 32/ 32 42 653, wspolnoty@zgl.mikolow.eu

Sprzedaż mieszkań : 32/ 32 42 631, stanislaw.gryzlo@zgl.mikolow.eu

Dział czynszów : 32/ 32 42 642,621, czynsze@zgl.mikolow.eu

Administracja os. Mickiewicza 16 : 32/ 2267 179

Wszystkich lokatorów oraz kontrahentów prosimy o umieszczanie pism oraz innych dokumentów w skrzynce usytuowanej na parterze budynku przy ul. Kolejowej 2.
W koniecznych przypadkach prosimy o telefon do osoby prowadzącej sprawę.

 

Informacje i komunikaty

Dezynfekcja klatek schodowych

Dezynfekcja klatek schodowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Czytaj więcej

     Informujemy, że od dnia 21 kwietnia 2020 roku w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie zostanie przeprowadzona dezynfekcja klatek schodowych. W zasobach gminnych dezynfekcję przeprowadzą pracownicy ZGL. Szczegóły dotyczące terminu dezynfekcji będą zawierały zawiadomienia umieszczone na tablicach ogłoszeń.
     Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy nie przechodzić przez klatkę schodową podczas prowadzenia dezynfekcji oraz przez pół godziny od zakończenia prac.

Informacje i komunikaty

Dostarczenie zawiadomień o wysokości opłat czynszowych

Trwa dostarczanie zawiadomień o zmianie wysokości opłat czynszowych Czytaj więcej

     Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie informuje, że do Państwa skrzynek pocztowych trwa dostarczanie zawiadomień o wysokości opłat czynszowych obowiązujących od dnia  1 kwietnia 2020 roku. 
     W przypadku wcześniejszego uregulowania czynszu w niewłaściwej wysokości zwracamy  się z prośbą            o dokonanie dopłaty do końca miesiąca kwietnia, aby uniknąć naliczenia odsetek za zwłokę.

Informacje i komunikaty

Zmiany wysokości opłat - lokale własnościowe

. Czytaj więcej

Szanowni Właściciele! - dotyczy mieszkań własnościowych!

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie jako Administrator Wspólnot Mieszkaniowych informuje, że od dnia            1 marca 2020 r. uległy zmianie opłaty za media, tj.  wywóz nieczystości wzrósł do 23 zł / os. oraz cena zimnej wody i kanalizacji wzrosła do 16,76 zł/m 3. Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniono opłaty zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach rocznych oraz przeliczona została energia elektryczna na klatkach schodowych.
W związku zagrożeniem koronawirusem i obecną sytuacją w kraju zostaliśmy pozbawieni możliwości dostarczenia Państwu korespondencji do skrzynek pocztowych.
W związku z powyższym informację o wysokości opłat można będzie uzyskać telefonicznie pod numerem:                 

32 324 26 23 lub  32 324 26 53.

Powyższą informację możemy również przesłać mailowo – kontakt pod adresem: wspolnoty@zgl.mikolow.eu 
W celu weryfikacji Państwa tożsamości w korespondencji mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania właściciela. Pracownicy ZGL mogą dokonać dodatkowej weryfikacji.
Zawiadomienia pisemne o wysokości opłat zostaną dostarczone drogą korespondencyjną w terminie późniejszym.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym i nieposiadającym dostępu do internetu.