Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

AWARIA!

Informujemy, że w związku z awarią centrali telefonicznej w dniu dzisiejszym (tj. 15.10.2019r.) mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym do Zakładu Gospodarki Lokalowej. Obecnie trwają pracę mające na celu usunięcie usterki.Za wszelkie niedogodności przepraszamy Czytaj więcej
Informacje i komunikaty

Publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się przy ul. Krakowskiej 12, ul. Pszczyńskiej 1 ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 6, ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 24 Czytaj więcej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1) znajdującego się w budynku na Rynku 7 lokal nr 5 (I piętro), o powierzchni 16,94 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  1 042,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 25,00 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

Wadium w wysokości  3 860,00 zł    

3) znajdującego się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 1 (suterena), o powierzchni 49,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  1 470,00 zł
4) znajdującego się przy ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 6, o powierzchni 17,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  332,00 zł

5) znajdującego się przy ul. św. Wojciecha – pawilon handlowy nr 24, o powierzchni 17,00 m2,

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto
- umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wadium w wysokości  332,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego       30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11  tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl).
Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.
Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.zglmikolow.bip.net.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (www.zgl.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.