Loading...

Aktualności

Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Zmiany wysokości opłat - lokale własnościowe

. Czytaj więcej

Szanowni Właściciele! - dotyczy mieszkań własnościowych!

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie jako Administrator Wspólnot Mieszkaniowych informuje, że od dnia            1 marca 2020 r. uległy zmianie opłaty za media, tj.  wywóz nieczystości wzrósł do 23 zł / os. oraz cena zimnej wody i kanalizacji wzrosła do 16,76 zł/m 3. Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniono opłaty zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach rocznych oraz przeliczona została energia elektryczna na klatkach schodowych.
W związku zagrożeniem koronawirusem i obecną sytuacją w kraju zostaliśmy pozbawieni możliwości dostarczenia Państwu korespondencji do skrzynek pocztowych.
W związku z powyższym informację o wysokości opłat można będzie uzyskać telefonicznie pod numerem:                 

32 324 26 23 lub  32 324 26 53.

Powyższą informację możemy również przesłać mailowo – kontakt pod adresem: wspolnoty@zgl.mikolow.eu 
W celu weryfikacji Państwa tożsamości w korespondencji mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania właściciela. Pracownicy ZGL mogą dokonać dodatkowej weryfikacji.
Zawiadomienia pisemne o wysokości opłat zostaną dostarczone drogą korespondencyjną w terminie późniejszym.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym i nieposiadającym dostępu do internetu. 

Informacje i komunikaty

Zmiana wysokości opłat czynszowych

Zmiana wysokości opłat czynszowych Czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy!
     Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z wypowiedzeniem stawki bazowej czynszu z dnia 27.11.2019 roku na podstawie zarządzenia Burmistrza Mikołowa numer 367/326/19 ulega zmianie wysokość opłaty czynszowej. Ponadto ulegają zmianie opłaty za media.
 

     W związku zagrożeniem koronawirusem i obecną sytuacją w kraju zostaliśmy pozbawieni możliwości dostarczenia Państwu korespondencji do skrzynek pocztowych.

    Od dnia 25 marca 2020 r. można będzie uzyskać informację o wysokości opłat za miesiąc kwiecień telefonicznie pod numerem: 32 324 26 02 lub  32 324 26 21.

     Powyższą informację możemy również przesłać mailowo – kontakt pod adresem:                      czynsze@zgl.mikolow.eu.  W celu weryfikacji Państwa tożsamości w korespondencji mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Pracownicy ZGL mogą zapytać telefonicznie o Państwa dane osobowe celem potwierdzenia ich prawdziwości. 

 

    Użytkownicy e-katroteki mogą sprawdzać wysokość swoich naliczeń na bieżąco.


    Zawiadomienia pisemne o wysokości opłat zostaną dostarczone drogą korespondencyjną w terminie późniejszym.

    W miarę możliwości prosimy o przekazanie tej informacji osobom starszym i nieposiadającym dostępu do internetu. 

Informacje i komunikaty

Rozstrzygnięcie przetargu na lokale użytkowe

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10 marca 2020 roku Czytaj więcej

Informacja
o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10 marca 2020 roku


Publiczny przetarg ustny (aukcja) nieograniczony na najem lokali użytkowych ogłoszono poprzez podanie informacji o nim na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu (w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, na łamach „Dziennika Zachodniego” w dniu 14 lutego 2020 r.

Przetarg został wyznaczony na dzień 10 marca 2020 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.


W wyniku przetargu:

         
          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 58,28 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 2, o powierzchni 117,90 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy na os. A. Mickiewicza 16, o łącznej powierzchni pomieszczeń  122,85 m2                                      nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów.

          Lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 12, o powierzchni 51,46 m2
          nie został wynajęty z uwagi na brak oferentów. 

          Lokal użytkowy przy Rynku 11 o powierzchni 60,94 m2
          został wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
         GEMINI Katarzyna Stroncik-Nogalska. Do przetargu przystąpił jeden oferent, zaoferował  on stawkę czynszu za            1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 30,50 zł netto. 

Informacje i komunikaty

KOMUNIKAT

. Czytaj więcej

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w związku zagrożeniem koronawirusem, osobisty dostęp

naszych lokatorów oraz kontrahentów do Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy  ul. Kolejowej 2

oraz administracji na os Mickiewicza 16 będzie niemożliwy.

Ograniczenie obowiązuje od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub 

e-mailową.

Sekretariat : 32/ 32 42 632 , zgl@zgl.mikolow.eu

Administracja : 32/ 32 42 625 oraz 32/ 32 42 615 , administracja@zgl.mikolow.eu

Dział Techniczny : 32/ 32 42 609 , techniczy@zgl.mikolow.eu

Dział zamówień publicznych : 32/ 32 42  616, zamowienia@zgl.mikolow.eu

Księgowość :  32/ 32 42  617, ksiegowosc@zgl.mikolow.eu

Dział Wspólnot Mieszkaniowych : 32/ 32 42  653, wspolnoty@zgl.mikolow.eu

Sprzedaż mieszkań : 32/ 32 42  631, stanislaw.gryzlo@zgl.mikolow.eu

Dział czynszów : 32/ 32 42 642,621,  czynsze@zgl.mikolow.eu

Kasa  : 32/ 32 42 601

Administracja os. Mickiewicza 16 : 32/ 2267 179   / czwartek /

Kasa przyjmująca wpłaty gotówkowe będzie nieczynna, prosimy o wpłaty przelewem lub gotówkowo w innych

placówkach np. poczta , MBS Mikołów ul. Krakowska 29.

Wszystkich lokatorów oraz kontrahentów prosimy o umieszczanie pism oraz innych dokumentów do skrzynki

usytuowanej na parterze budynku przy ul. Kolejowej 2.

W koniecznych przypadkach prosimy o telefon do osoby prowadzącej sprawę.   

                                                                                                                                                                                                                                                                     Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
 

Informacje i komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT

. Czytaj więcej

W związku z zamknięciem kasy w Zakładzie Gospodarki Lokalowej wpłaty za opłatę czynszową można uiszczać przelewem na konto o numerze

82 8436 0003 0000 0009 8788 0094 MBS MIKOŁÓW

oraz w placówkach banków, Poczty Polskiej oraz w sklepach np. Żabka.

Informacje na temat wysokości opłat można uzyskać dzwoniąc pod numerem telefonu 32 324-26-42 lub 32 324 26 21.